1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 |

HOTELS KILLED
============================================
1. Sirines since 22-02-2012
2. Maro since 13-04-2012
3. Aegean View since 23-07-2012
4. Rouda Bay since 14-05-2013
5. Filorian since 07-02-2012
6. Kleopatra Villas since 16-05-2013
7. Villa Verde since 04-12-2012
8. Panorama since 14-07-2013
9. Kalimera Koukla since 11-07-2013
10. Blue White House since 11-07-2013
11. Pension Votsi since 10-07-2013
12. Captains Dream Villas since 11-03-2012
13. Anemones Villas since 07-07-2013
14. Epavlis since 03-07-2013
15. Finikas since 24-06-2013
16. Archipelagos Resort since 15-03-2015
17. Angelika since 13-03-2014
18. Artemis Skopelos since 24-06-2013
19. Arhontiko since 24-06-2013
20. Arhontiko since 17-06-2013
21. Zac Marie since 24-01-2013
22. Amorani since 05-04-2015
23. Iliovasilema since 08-02-2012
24. San Marco since 11-03-2012
25. San Marco since 19-03-2012
26. Eliana since 26-03-2012
27. Jason since 26-03-2012
28. Roditsa Patritsia since 27-03-2012
29. Artmaisons since 01-04-2012
30. Efharis since 05-04-2012
31. Skiathos Club since 08-04-2012
32. Christiana since 07-10-2014
33. Koala since 05-03-2013
34. Aether Villa since 15-04-2012
35. Dryoussa since 23-04-2012
36. Nousia since 23-04-2012
37. Lato Boutique since 14-05-2012
38. Lato Boutique since 23-05-2012
39. Oniro since 14-05-2012
40. White since 24-07-2012
41. Mare E Vista Epaminondas since 01-04-2015
42. Stagones Villas since 14-05-2012
43. Agnadi since 14-05-2012
44. Miltiadis Farm since 22-05-2012
45. Liakas Village since 17-05-2012
46. Asplathia Villas since 05-06-2012
47. Anna Studios since 16-09-2012
48. Diamantis since 07-05-2014
49. Gianna since 18-06-2012
50. Victoria Studios since 06-06-2012
51. Valena Mare since 01-04-2015
52. Kedros Villas since 05-06-2012
53. La Stella since 05-06-2012
54. Mandraki since 05-06-2012
55. Avra since 01-04-2015
56. Orkos Blue Coast since 14-06-2012
57. Heliotrope since 10-06-2012
58. Villa Tomas since 12-05-2013
59. Rastoni since 20-06-2012
60. Villa Katerina since 21-02-2016
61. Cycladiki Thea since 01-07-2012
62. Del Mar Suites since 30-10-2013
63. Cavo Tagoo since 01-07-2012
64. Fanari Villas since 01-07-2012
65. Santa Maria Suites since 01-07-2012
66. Psarou Beach since 01-08-2012
67. Marios since 08-08-2012
68. Krotiri Bay since 04-09-2012
69. Gerasimoula since 23-08-2012
70. Esperides since 05-04-2015
71. Porto Raphael since 25-08-2012
72. Regina since 25-08-2012
73. Sorina since 25-08-2012
74. Paradise since 28-08-2012
75. Big Blue since 30-08-2012
76. Golden Bay since 06-09-2012
77. Afroditi since 10-09-2012
78. Rosa since 18-09-2012
79. Zante View since 18-09-2012
80. Milos since 18-09-2012
81. Panorama since 18-09-2012
82. Alex since 18-09-2012
83. Lefkorama since 18-09-2012
84. Apanema since 19-09-2012
85. Astraeos since 18-02-2013
86. Leonardos since 04-10-2012
87. Marina Anna since 23-09-2012
88. Tilegrafos since 23-09-2012
89. Ios Art since 13-05-2013
90. Porto Fico since 10-10-2012
91. Mediterranean Beach Palace since 27-09-2012
92. Mirsini since 27-09-2012
93. Rouda Village since 18-06-2014
94. Alkionides since 28-09-2012
95. Pegasus Suites since 04-10-2012
96. Anna since 09-10-2012
97. Villa Danezis since 15-10-2012
98. Nirikos since 16-10-2012
99. Olympion Beach since 16-10-2012
100. Summertime Inn since 16-10-2012VILLAGES KILLED
============================================
1. Antipata
2. Argostoli
3. Assos
4. Karavados
5. Katelios
6. Razata
7. Tzamarelata
8. Xi
9. Geni
10. Kathisma
11. Perigiali
12. Vathy
13. Agios Kirikas
14. Kalamaki
15. Laganas
16. Tragaki
17. Milia
18. Roussoum Gialos
19. Glosa
20. Milia
21. Panormos
22. Kanapitsa
23. Koukounaries
24. Town
25. Vassilias
26. Chrysostomos
27. Faros
28. Lagada
29. Agios Lazaros
30. Korfos
31. Tagoo
32. Aliko
33. Glyfades
34. Golden Beach
35. Marmara
36. Piso Livadi
37. Megalochori
38. Azolimnos
39. Agios Fokas
40. Agios Sostis
41. Chora
42. Travassarianika
43. Drios
44. Agios Sostis
45. Agios Georgios Argyradon
46. Arillas
47. Boukari
48. Ermones
49. Gastouri
50. Kalami
51. Lakones
52. Mesogi
53. Perama
54. Vatos
55. Agios Sostis
56. Perdika
57. Souvala
58. Agios Matheos
59. Steni Vala
60. Pessada
61. Petra
62. Lefki
63. Vatera
64. Kastraki
65. Thermi
66. Molivos
67. Lakki
68. Sapsila
69. Diakofti
70. Vromolithos
71. Myrina
72. Town
73. Koumeika
74. Kalami
75. Kontokali
76. Kokkari
77. Sidari
78. Main Town
79. Marmari
80. Platis Yialos
81. Armeos
82. Panormos
83. Kambos
84. Kavos
85. Karlovassi
86. Kaspakas
87. Thanos
88. Romaikos Gialos
89. Skala Rachoni
90. Trypiti
91. Polychrono
92. Varia
93. Peroulades
94. Peratata
95. Kerveli
96. Vathy
97. Moraitika
98. Agioi Apostoloi
99. Kasiopi
100. Agia Pelagia
101. Agia Ermioni
102. Kato Daratso
103. Town
104. Gimari
105. Ouranoupoli
106. Metamorfosi
107. Marmara
108. Mandraki
109. Glastros
110. Agios Sostis
111. Kini
112. Kissos
113. Milina
114. Mouresi
115. Mylopotamos
116. Agios Ioannis
117. Glinado
118. Vourvoulos
119. Kriopigi
120. Koumbara
121. Agia Irini
122. Tinos Town
123. Kapsali
124. Plakes
125. Agia Marina
126. Kokkinaria
127. Monastiri
128. Agioi Apostoloi
129. Roda
130. Gerakari
131. Town
132. Kolymbithres
133. Theologos
134. Ano Mera
135. Golden Beach
136. Apollonas
137. Mandrakia
138. Paleochori
141. Keramies
142. Spartia
143. Dragano
144. Chorto
145. Agia Kiriaki
146. Kalamaki
147. Varos
148. Agios Georgios Pagon
149. Katastari
150. Heronissos
151. Chrissopigi
153. Mykali
154. Agios Nikolaos
155. Katouna
156. Spanochori